Bestaat zoiets als een juist communicatiebudget?

Het communicatiebudget. Het heeft vele kmo's en ondernemers ongetwijfeld al heel wat hoofdbrekens gekost: Communicatiebudget. Wat is dat?, Hoe bepaal je je communicatiebudget?, Hoe begroot je je communicatiebudget?, Hoe evalueer je je communicatiebudget?

Allemaal vragen die opborrelen bij ondernemers. Terecht! Want als je communicatie mee in je bedrijfsbegroting opneemt, dan ben je goed bezig. Straf bezig ben je als je dit budget doordacht gebruikt om communicatie effectief mee in te zetten om je bedrijfsdoelstellingen te halen.

Hoe je dat doet? Dat lees je op deze pagina.

Communicatiebudget. Wat is dat?

Je communicatiebudget is een onderdeel van je communicatieplan. Dit budget geeft weer:

  • hoeveel een communicatie-actie kost om bedacht, gecoördineerd, gemaakt en uitgerold te worden. (leesvoer: bekijk de 8 essentiële elementen van een Wizz-communicatieplan)
  • welk budget je uittrekt voor media (=om te adverteren): printadvertenties, online advertenties, Google Ads, ads op sociale media, radio of tv, ...
  • hoeveel je investeert bij alle partners uit je communicatieteam. Dit omhelst o.m. drukwerk, belettering, je lanceringsbudget voor e-mailings, fotografie, plug-ins voor je website, de aankoop van een database, ...

Be-lang-rijk:

De definitie van wat er binnen het communicatiebudget valt, is voor elke firma anders. Het hangt af van hoe jij ernaar kijkt als ondernemer. Vóór je dus aan je communicatieplan begint, is het waardevol om af te lijnen wat voor jou onder 'communicatie' valt.

Sommige zaken zijn overduidelijk communicatie, maar soms wordt de lijn dun. Een praktijkvoorbeeld:

Je salesteam organiseert een seminar voor prospecten en klanten. De promotie van dat seminar is overduidelijk communicatiebudget.

Maar wat met de investering in het seminar zelf? Is dat nog communicatiebudget voor jou of niet? Wat met de catering? Wat met de gepresteerde tijd van je salesteam? En wat met de investering in de mogelijke gastspreker?

Er is geen goed of fout antwoord op deze vragen. Belangrijk is wel dat je het vooraf bepaalt en dit duidelijk meegeeft aan je communicatiepartner wanneer die jouw communicatieplan begint te schrijven.

Hoe bepaal je je communicatiebudget?

Hier komt de kat op de koord. Want niet alle kmo's besteden hun communicatiebudget 'juist'. Stap 1 is: je communicatieplan helder krijgen. Dit plan stippelt je strategieën en concrete acties uit om je doelstelling na te streven. (Waarom jij als ondernemer een communicatieplan nodig hebt, dat lees je hier.)

Dus geen zotte budgetten om losse communicatieflodders de wereld in te sturen. Wél budget voor acties die passen in een plan. Eens je je communicatieplan helder hebt, zet je er het nodige budget bij, spiek even terug hierboven 'Communicatiebudget. Wat is dat?'.

Overschrijdt dit budget wat je begroot had? Dan gaan we kritisch schrappen. Mogelijk sneuvelt dan één van je strategieën, maar een straffe ondernemer is ook realistisch.

Hoe begroot je je communicatiebudget?

In productiebedrijven ervaren we vaak de stelling dat een communicatiebudget tussen de 3 en 5% van de omzet bedraagt. Voor dienstenbedrijven gaat dat eerder naar de 8 à 10%.

Opnieuw, alles hangt er vanaf hoe jij de invulling van je communicatiebudget ziet. (Zie "Communicatiebudget. Wat is dat?")

Deze ramingen (3 tot 5% en 8 tot 10% van het omzetcijfer) zien wij als een totaalbudget voor je communicatie: begeleiding, design, copywriting, online en offline communicatie, mediabudgetten en productiepartners. Aangevuld met licentiebudgetten en prestatietijd van het ganse communicatieteam (zowel intern als extern).

Investeringen zuiver gerelateerd aan sales en catering vallen voor ons niet mee onder communicatiebudget.

Ook hangt je budget af van de levensfase van je bedrijf. Ben je alle vele jaren actief en is het op dit moment business as usual in je firma? Dan heb je een andere kijk op je communicatiebudget dan wanneer je starter bent, of wanneer je een nieuw product of dienst vol in de markt wil zetten.

Als Wizz maken we samen met onze klanten - tijdens het schrijven van een communicatieplan - altijd de realistische inschatting of de investering in communicatie zich kan terugverdienen in aantoonbare brutomarge. Is dat het geval, dan krijgt het communicatiebudget groen licht. Is dat niet het geval, dan wegen we af of het project de investering waard is en het terugverdieneffect zich op lange termijn manifesteert. Of misschien moeten we toch nog extra keuzes maken.

Tegelijk zijn er een heleboel parameters die je communicatiebudget mee bepalen. Denk maar aan:

  • Communiceer je naar de b2b- of b2c-markt?
  • In welke regio zitten jouw doelklanten?
  • Communiceer je internationaal?
  • Wat zijn je ambities?
  • Hoe snel wil je die ambities realiseren?
  • Welke instroom aan nieuwe contacten kan je op een kwalitatieve manier verwerken?
  • ...

Tip:

Wat het objectief van je communicatieplan ook is, houd je daaraan. Zo ga je doelgericht te werk. En verspil je geen budget aan ad hoc-communicatie of ingevingen van het moment.

Hoe evalueer je je communicatiebudget?

Superbelangrijk in communicatie is continuïteit. Herhaling van je boodschap. Je regelmatig onder de aandacht fietsen bij je doelklanten. En dit via de juiste communicatie-kanalen.

Verwacht dus geen directe (!) terugverdiening van je communicatiebudget. Een straffe ondernemer bekijkt dit budget als een investering op langere termijn. Om eerst te testen wat werkt voor zijn doelklanten. Te evalueren en bij te sturen. Zo kom je te weten in welke communicatie-acties en -kanalen te investeren en welke niet langer.

En ja hoor: na enige tijd pluk je duidelijk de vruchten van je communicatieplan. Strategie. Structuur. Continuïteit. De kernwoorden van een straffe ondernemer.

Aan de slag?

Gert Lathouwers, bestuurder Wizz

Genoeg gelezen?

Boek nu je kennismakingsbabbel.

Reserveer 30' in de agenda van Gert.
Laat je communicatie-uitdagingen op hem los en wissel van gedachten.
Volledig vrijblijvend, maar gegarandeerd verhelderend.

Graag even sparren over je communicatie? Je straf kopje koffie staat klaar.

Gert Lathouwers