Betalingsafspraken

Betalingsoverzicht voor projecten > € 2.000

Fase Oplevering Betaling
Offerte Ondertekening offerte. De planning wordt opgesteld. 15%
Start Oplevering van de eerste voorstellen voor een printproject of de analyse voor een digitaal project. 25%
Test Oplevering van de tesfase van een digitaal project of goedkeuring van de lay-out en tekst van een printproject. 30%
Einde Definitieve oplevering van het project. 30%

Opmerkingen

  • Deadlines kunnen door overmacht of niet tijdig aanleveren van documentatie, opschuiven. In overleg wordt er een nieuwe deadline vastgesteld.
  • De klant wordt steeds verwittigd wanneer een fase wordt beëindigd en de goedkeuring wordt gevraagd. Zonder goedkeuring wordt een volgende fase niet opgestart..
  • Wanneer betalingen niet conform de algemene verkoopsvoorwaarden worden uitgevoerd, is WIZZ in de mogelijkheid het project stop te zetten.
  • Wanneer er 30 dagen, ná aanvang van de testfase, nog steeds geen feedback is op de werken veronderstellen wij dat alles naar wens is en gaan we automatisch over tot een 100% oplevering en facturatie.

Betaling van projecten < € 2.000

Projecten onder de € 2.000 worden gefactureerd bij oplevering van het project.

Verkoopsvoorwaarden

Alle bestellingen worden afgehandeld volgens onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Service

Onderhoud, nazorg en aanpassingen buiten scope zullen uitgevoerd worden onder onze regietarieven of er wordt opnieuw een apart project, volgens bijpassende offerte opgestart.