In cijfers

Uitgeschreven cases gestaafd met gemeten cijfermateriaal tijdens de uitwerking van een communicatieplan voor onze klanten.