Milieu

WIZZ & Milieu

Wanneer je bij WIZZ voor onderstaande papiersoorten kiest, draag je bij tot wereldwijd verantwoord en duurzaam bosbeheer. Je helpt er dus mee voor te zorgen dat er in de toekomst nog bomen zullen groeien op onze planeet.

De papierindustrie neemt in het huidige ecologische en economische debat een centrale positie in. Ze is een grote consument van zowel energie als hout, terwijl ze er tegelijkertijd ook alles aan doet om de bossen te beschermen. Papier heeft als voordeel dat het, zodra het vervaardigd is, een erg kleine impact heeft op het milieu. Heel anders dan auto’s bijvoorbeeld.

Wij willen ons inzetten voor het milieu en stellen daarom steeds papier met een FSC-label voor om jouw drukwerk te realiseren. Bovendien werken we samen met drukkerijen die dezelfde waarden nastreven.

Hieronder een extra woordje uitleg bij het milieuvriendelijke beleid dat wij willen uitdragen. Wij staan je graag te woord voor verdere toelichting.

FSC: verantwoord bosbeheer

FSC staat voor Forest Stewardship Council. Dit is een internationale organisatie die wereldwijd verantwoord bosbeheer wil stimuleren. Omdat alleen de hoogste eisen voor een sociaal, ecologisch en economisch verantwoord bosbeheer goed genoeg zijn! Hout is een hernieuwbare grondstof die milieuvriendelijker is dan de meeste alternatieven. Daarnaast is hout de basis voor de creatie van papier en dus jouw drukwerk. Houtwinning moet op een verantwoorde en duurzame manier gebeuren. Daarom werd FSC in het leven geroepen en ontstond het concept boscertifi cering. FSC is dus een keurmerk. Een FSC-certificaat garandeert dat een bos op een verantwoorde wijze beheerd wordt. Een FSC-label op papier of andere producten toont aan dat dit product uit een verantwoord beheerd bos afkomstig is.

‘Chain of Custody’: Controle bij iedere tussenstap

De ‘Chain of Custody’ is het volledige traject dat het hout aflegt tussen het FSC-gecertificeerde bos en de consument. Iedere betrokkene in het verwerkingsproces en handelsketen wordt gecontroleerd en ontvangt dan pas zijn ‘Chain of Custody’-certifi caat, dat hem toelaat hout(producten) te verkopen met het FSC-label.

Principes, criteria en doelstellingen

Het bosbeheer moet de nationale wetten, internationale verdragen en de principes en criteria van FSC respecteren. Het bosbeheer dient het sociale en economische welzijn, van alle betrokkenen, op lange termijn, te verzekeren. Verantwoord bosbeheer moet efficiënt gebruik van bosproducten en –diensten stimuleren. Op regelmatige basis vinden evaluaties van het bosbeheer plaats. Plantages moeten de druk op natuurlijke bossen verminderen en hun herstel en bescherming bevorderen. Ze zijn een aanvulling, geen vervanging, van de natuurlijke bossen. Momenteel wordt 50% van papier en karton gerecycleerd. De doelstelling voor de nabije toekomst is dat dit percentage naar 66% verhoogd wordt.

Beperkingen van het label

Het probleem is dat er vandaag nog maar 8% van alle bossen gecertificeerd zijn en dat slechts een beperkt aantal papiersoorten vandaag het label al dragen. Niet alle opdrachten kunnen dus reeds op gelabeld papier geleverd worden.

Een greep uit het FSC-gamma: IBM Document Pro – IBM Print Pro – Ripax (A4 copier papier op basis van Eucalyptus) – Greentop – Butterfly (nieuwe kwaliteit gekleurd papier ) – Clairmail – Color Copy – 9 Lives – Munken.

Neem contact op met Gert voor een papierstalenpakket.