Bedrijfsoriëntatie

59 vragen om je bedrijf te doorgronden in 1 intakemeeting.

Details van je bedrijf

Firmanaam:
Adres:
Postcode + Gemeente:
Telefoon:
Contactpersoon:

Algemeen

 1. Waarom ben je met je bedrijf begonnen?
 2. Wat doe je juist? En haalt je contact die activiteit uit de commerciële naam (en baseline) van je onderneming?
 3. Hoeveel medewerkers heb je? Hoe groot is je communicatieteam of de mensen die daar mee aan kunnen werken?
 4. Hoeveel jaar bestaat je bedrijf?
 5. Wat maakt je bedrijf onderscheidend ten opzichte van andere bedrijven? (USP?)
 6. Welke producten of diensten bied je aan?
 7. Waarom zou je klant juist voor jouw bedrijf kiezen i.p.v. de concurrentie?
 8. Welke overkoepelende beloftes maken jullie aan de klanten?
 9. Waarom zouden de klanten deze beloftes geloven?
 10. Wat zijn de grootste obstakels of tegenargumenten die klanten aanhalen om NIET voor jullie te kiezen?
 11. Hoe en waar zie je jezelf en je bedrijf binnen 5 jaar? 10 jaar? 20 jaar?
 12. Wie is je grootste (positieve) concurrent? Zijn er nog concurrenten?

Merk

 1. Waarvoor staat jullie logo? (Is er nog geen online huisstijlboek of zelfs nog geen logo? Bekijk hier hoe wij zoiets uitwerken.
 2. Als je je bedrijf in 1 woord moest beschrijven, welk woord zou het zijn en waarom?
 3. Welke actie willen jullie dat klanten nemen na een communicatiecontact?
 4. Wat doet de concurrentie goed (t.o.v. jullie)?
 5. Wat is de missie van je bedrijf? (Waarom bestaan jullie?)
 6. Wat is de visie van je bedrijf? (Wie willen jullie zijn? Hoe krijgt jullie bestaansreden invulling in de toekomst?)
 7. Wat zijn jullie kernwaarden? (Welke fundamentele, ethische, waarden hanteren jullie als persoon/bedrijf?)
 8. Wat zijn jullie kernkwaliteiten? (Welke praktische skills hebben jullie in huis?)
 9. Heeft jullie bedrijf een slogan of motto?
 10. Wat hoop je dat je bedrijf gaat uitstralen d.m.v. sterke marketing en communicatie?
 11. Waarom gebruikt je bedrijf de huidige kleuren, lettertypen etc.? Welke zijn dit juist? Ontdek hier de betekenis van de verschillende kleuren.
 12. Als je 1 ding moet kiezen dat klanten moeten onthouden bij het zien van jullie communicatie, wat zou dat moeten zijn?

S.W.O.T.

 1. Wat zijn de sterktes van je bedrijf. (Intern / Vanuit de organisatie beïnvloedbaar)
 2. Wat zijn de zwaktes van je bedrijf. (Intern / Vanuit de organisatie beïnvloedbaar)
 3. Wat zijn opportuniteiten voor je bedrijf. (Extern / Niet beïnvloedbaar)
 4. Wat zijn bedreigingen voor je bedrijf. (Extern / Niet beïnvloedbaar)

Doelklanten en inventaris

 1. Omschrijf je doelklanten. Gaat deze omschrijving in de toekomst veranderen?
  Probeer zo specifiek mogelijk te zijn.
  Bv.: Mannen, tussen 35 en 55 jaar, uit de provincie Antwerpen met een inkomen van + 40.000 euro op jaarbasis.
 2. Wat hebben jullie in het verleden al gedaan om jullie doelklanten te bereiken?
 3. Welk kenmerk typeert de klanten waar je graag en goed mee samenwerkt?
 4. Hoe komen de meeste klanten in aanraking met jouw bedrijf?
 5. Is het geslacht van de klant belangrijk voor jullie? Zo ja, zijn jullie klanten eerder mannen of vrouwen?
 6. Waar leven de meeste klanten?
 7. Is het inkomen van jullie klanten belangrijk? Zo ja, welk inkomen schatten jullie in dat jullie gemiddelde klant heeft?

S.M.A.R.T. doelstellingen

 1. Zijn er specifieke doelstellingen i.f.v. marketing en sales?
  Bv.: Omzetstijging van 10%, 10.000 meer winst, marktaandeel + 5%, bezoekers op de website verdubbelen...
 2. Zijn de doelstellingen meetbaar (genoeg)? Wanneer kan je afvinken dat de doelstelling gehaald is?
 3. Hebben alle betrokken partijen deze doelstellingen aanvaard? Staan alle neuzen binnen de organisatie in dezelfde richting?
 4. Zijn de doelstellingen realistisch? Werden ze in het verleden ook al gehaald? Zijn ze onderbouwd met cijfermateriaal?
 5. Zijn de doelstellingen tijdsgebonden? Tegen wanneer moeten ze gerealiseerd zijn?

Communicatie- en marketinginventaris

 1. Welke huisstijlelementen hebben jullie al? Ontdek hier hoe je die overzichtelijk samenbrengt in een online huisstijlboek.
 2. Hebben jullie een website? Zo ja, wie heeft hem gebouwd? En in welke programmeertaal of CMS?
 3. Hebben jullie statistieken van de website? Heb je een actieve Google Analytics-account?
 4. Is je website geoptimaliseerd voor zoekmachines? Ontdek hier 10 SEO-tips om alvast rekening met te houden.
 5. Hebben jullie al ervaring met Google Ads? (Hebben jullie een actieve account?)
 6. Gebruiken jullie sociale media? (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Pinterest, enz...) Wie is er nu verantwoordelijk voor de updates op de website en sociale media?
 7. Hebben jullie al campagnes gedaan? Zo ja, welke en wat waren jullie ervaringen?
 8. Doen jullie aan e-marketing? (E-mailings, bannering online, performance based advertising, enz...)
 9. Welke communicatie heeft naar jullie gevoel momenteel het meeste rendement?

Budget en planning

 1. Kan jullie website op een bepaalde manier rendement halen voor jullie?
 2. Uit hoeveel contacten of gesprekken volgt er een offerte?
 3. Hoeveel offertes zetten jullie om in een klant of opdracht?
 4. Hebben jullie financiële doelstellingen geformuleerd? (Omzet? Winst? Marge?)
 5. Heb je een bepaald budget in gedachten? Hoeveel is jullie huidige marketingbudget op jaarbasis? Denk je aan € 15.000, € 30.000 of € 80.000?
 6. Wat is de hoofdreden waarom je een communicatieplan wil opstellen en laten begeleiden?
 7. Heb je een deadline voor je nieuwe plan in gedachten?
 8. Heb je al bepaalde acties of campagnes in gedachten?
 9. Zijn er speciale evenementen, promoties of belangrijke (feest)dagen voor de firma in een jaar? (bv.: Opendeurdagen, 25 jarig bestaan...) Heb je hiervoor al een eigen content calendar? Nee, download hier onze gratis template.
 10. Zijn er nog andere specifieke verwachtingen?

Laat je deze vraagstukken toch liever aan WIZZ?

 1. Hoe heb je ons leren kennen?
 2. Is onze werkwijze voor het opstellen van een communicatieplan duidelijk? Nee? Ontdek dan hier ons kmo-portefeuille-gecertificeerd proces.
 3. Is onze werkwijze voor het uitwerken van een communicatieplan duidelijk? Nee? Lees dan hier waarom een communicatieplan belangrijk is voor jou.
 4. Wanneer plannen we een afspraak? Klik hier naar onze contactgegevens.