Bedrijfsoriëntatie

63 vragen om je bedrijf te leren kennen in 1 intakemeeting.

Details van je bedrijf

Firmanaam:
Adres:
Pcode + Gemeente:
Telefoon:
Contactpersoon:

Algemeen

 1. Wat is de (commerciële) naam van je onderneming?
 2. Aantal medewerkers?
 3. Hoeveel jaar bestaat het bedrijf?
 4. Wat maakt je bedrijf onderscheidend ten opzichte van andere bedrijven? (USP?)
 5. Welke producten of diensten bied je aan?
 6. Waarom zou je klant juist voor jouw bedrijf kiezen i.p.v. de concurrentie?
 7. Welke overkoepelende beloftes maken jullie aan de klanten?
 8. Waarom zouden de klanten deze beloftes geloven?
 9. Wat zijn de grootste obstakels of tegenargumenten die klanten aanhalen om NIET voor jullie te kiezen?
 10. Hoe en waar zie je jezelf en je bedrijf binnen 5 jaar? 10 jaar? 20 jaar?
 11. Wie is de grootste concurrent? Zijn er nog concurrenten?
 12. Waarom ben je met dit bedrijf begonnen?

Merk

 1. Waarvoor staat jullie logo? (Is er nog geen logo? Bekijk onze logopagina.)
 2. Als je je bedrijf in 1 woord moest beschrijven, welk woord zou het zijn en waarom?
 3. Welke actie willen jullie dat klanten nemen na een communicatiecontact?
 4. Wat doet de concurrentie goed (t.o.v. jullie)?
 5. Wat is de missie van je bedrijf? (Waarom bestaan jullie?)
 6. Wat is de visie van je bedrijf? (Wie willen jullie zijn? Hoe krijgt jullie bestaansreden invulling in de toekomst?)
 7. Wat zijn jullie kernwaarden? (Welke fundamentele, ethische, waarden hanteren jullie als persoon/bedrijf?)
 8. Wat zijn jullie kernkwaliteiten? (Welke praktische skills hebben jullie in huis?)
 9. Heeft jullie bedrijf een slogan of motto?
 10. Wat hoop je dat je bedrijf gaat uitstralen d.m.v. sterke marketing en communicatie?
 11. Waarom gebruikt je bedrijf de huidige kleuren, lettertypen etc.? Welke zijn dit juist? (Lees hier de betekenis van de verschillende kleuren.)
 12. Als je 1 ding moet kiezen dat klanten moeten onthouden bij het zien van jullie communicatie, wat zou dat moeten zijn?

S.W.O.T.

 1. Wat zijn de sterktes van je bedrijf. (Intern / Vanuit de organisatie beïnvloedbaar)
 2. Wat zijn de zwaktes van je bedrijf. (Intern / Vanuit de organisatie beïnvloedbaar)
 3. Wat zijn opportuniteiten voor je bedrijf. (Extern / Niet beïnvloedbaar)
 4. Wat zijn bedreigingen voor je bedrijf. (Extern / Niet beïnvloedbaar)

Doelgroep

 1. Omschrijf je doelgroep. Gaat deze in de toekomst veranderen?
  Probeer zo specifiek mogelijk te zijn.
  Bv.: Mannen, tussen 35 en 55 jaar, uit de provincie Antwerpen met een inkomen van + 40.000 euro op jaarbasis.
 2. Wat hebben jullie in het verleden al gedaan om je doelgroep te bereiken?
 3. Wat zijn concrete vormen van adverteren die je het meest hebt toepast?
 4. Hoe komen de meeste klanten in aanraking met jouw bedrijf?
 5. Is het geslacht van de klant belangrijk voor jullie? Zo ja, zijn jullie klanten eerder mannen of vrouwen?
 6. Waar leven de meeste klanten?
 7. Is het inkomen van jullie klanten belangrijk? Zo ja, welk inkomen schatten jullie in dat jullie gemiddelde klant heeft?

S.M.A.R.T. doelstellingen

 1. Zijn er specifieke doelstellingen i.f.v. marketing en sales?
  Bv.: Omzetstijging van 10%, 10.000 meer winst, marktaandeel + 5%, bezoekers op de website verdubbelen…
 2. Zijn de doelstellingen meetbaar (genoeg)? Wanneer kan je afvinken dat de doelstelling gehaald is?
 3. Hebben alle betrokken partijen deze doelstellingen aanvaard? Staan alle neuzen binnen de organisatie in dezelfde richting?
 4. Zijn de doelstellingen realistisch? Werden ze in het verleden ook al gehaald? Zijn ze onderbouwd met cijfermateriaal?
 5. Zijn de doelstellingen tijdsgebonden? Tegen wanneer moeten ze gerealiseerd zijn?

Communicatie- en marketinginventaris

 1. Welke huisstijlelementen hebben jullie al?
 2. Hebben jullie een website? Zo ja, wie heeft hem gebouwd? En in welke programmeertaal of CMS?
 3. Wie is er nu verantwoordelijk voor de updates op de website en sociale media?
 4. Hebben jullie statistieken van de website? Zo ja, dan krijgen we graag leesrechten voor deze statistieken. (Google Analytics?)
 5. Hebben jullie al ervaring met Google Adwords? (Actieve account?)
 6. Gebruiken jullie sociale media? (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Pinterest, enz…)
 7. Hebben jullie al campagnes gedaan? Zo ja, welke en wat waren jullie ervaringen?
 8. Doen jullie aan e-marketing? (E-mailings, bannering online, performance based advertising, enz…)
 9. Welke communicatie heeft naar jullie gevoel momenteel het meeste rendement?

Budget en planning

 1. Kan jullie website op een bepaalde manier rendement halen voor jullie?
 2. Uit hoeveel contacten of gesprekken volgt er een offerte?
 3. Hoeveel offertes zetten jullie om in een klant of opdracht?
 4. Hebben jullie financiële doelstellingen geformuleerd? (Omzet? Winst? Marge?)
 5. Heb je een bepaald budget in gedachten? Hoeveel is jullie huidige marketingbudget op jaarbasis? Denk je aan € 10.000, € 50.000 of € 150.000?
 6. Wat is de hoofdreden waarom je een communicatieplan wil opstellen en laten begeleiden?
 7. Heb je een deadline voor de presentatie van het plan in gedachten?
 8. Heb je al bepaalde acties of campagnes in gedachten?
 9. Zijn er speciale evenementen, promoties of belangrijke (feest)dagen voor de firma in een jaar? (bv.: Opendeurdagen, 25 jarig bestaan…)
 10. Zijn er nog andere specifieke verwachtingen?

WIZZ

 1. Hoe heb je WIZZ leren kennen?
 2. Is onze werkwijze voor het opstellen van een communicatieplan duidelijk? Of wensen jullie daar nog meer verduidelijking rond?
 3. Is onze werkwijze voor het uitwerken van een communicatieplan duidelijk? Of wensen jullie daar nog meer verduidelijking rond?
 4. Wanneer plannen we een volgende afspraak?

Op zoek naar onze contactgegevens? Klik hier.